مرور برچسب

قیام 15 خرداد

قیام ۱۵ خرداد چگونه شکل گرفت و آزادی امام خمینی در چه سالی رخ داد؟

در قیام 15 خرداد سال 1342ش برخی از مردم در شهر های مختلف کشور دست به راهپیمایی زدند و اعتراض خود را به دستگیری امام خمینی اعلام کردند. علت دستگیری امام خمینی سخنرانی او در مدرسه فیضیه قم علیه حکومت پهلوی و محدرضا پهلوی شاه ایران بود. امام…