مرور برچسب

كاكتوس

آپور و کاکتوس

آپور و كاكتوس ـ خانواده: Cactaceae ـ نام علمی: Aporocactus flagelliformisاین كاكتوس به ارتفاع ۵/۷ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر رشد می‌كند. دارای ساقه‌های سبز مایل به خاكستری و استوانه‌ای بوده گل‌های قیفی شكل قرمز، ارغوانی در اواخر…