مرور برچسب

لباس پوشیدن

اشتباهات رایج آقایان در لباس پوشیدن

انتخاب رنگ لباس و به طور کلی طرز لباس پوشیدن بسیار مهم است. تاحدی که معیار بسیاری از مصاحبه ­های شغلی(غیردولتی) برمبنای ظاهر افراد است. حساسیت این موضوع به اندازه ­ای است که برخی از افراد، طراح­ هایی را برای طراحی لباس خود استخدام می­ کنند.