مرور برچسب

لنز

قدرت لنزها

قدرت لنزهاسرعت یا قدرت هر لنز عبارت است از حداکثر توانایی لنز برای عبور دادن نور که درحقیقت بزرگ‌ترین درجه دیافراگم یک لنز محسوب می‌شود و اندازه آن روی دهانه خارجی لنز درج می‌شود. هرچقدر این روزنه بزرگ‌تر باشد، توانایی لنز برای…

لنزها

لنزها  مهم‌ترین قسمت هر دوربین را لنز آن تشکیل می‌دهد، لنزها مجموعه‌ای از عدسی‌های مختلفی هستند که به طور منظم و با رعایت قوانین فیزیکی کنار هم قرار داده شده‌اند تا عمل انتقال واضح تصاویر اجسام را بر روی فیلم یا حسگر انجام دهند. دیافراگم…