مرور برچسب

مدرسه

آشنایی با برنامه ریزی درسی

آشنایی با برنامه‌ریزی درسی ▪ برنامه‌ریزی درسی مانند کشیدن یک نقشه است، که به شما کمک می‌کند تا به مقصدتان که همان اهداف مدنظر در ابتدای سال می‌باشد، برسید. در برنامه‌ریزی درسی نکات زیر را باید در برنامه مد نظر داشته باشید.

بهترین کیف مدرسه را بخرید

بهترین کیف مدرسه را بخریدیک کیف خوب معمولا سبک است و وزن چندانی ندارد.روزهای پایان شهریور ماه همزمان با فصل خرید برای دانش آموزان است. تب و تاب موجود در این فضا و شلوغی کارهایی که والدین برای رفتن فرزندان بر عهده دارند باعث می‌شود…