مرور برچسب

مدیران موفق

۲۵ جمله تاثیرگذار مدیران موفق

۲۵ جمله تاثیرگذار مدیران موفقهمواره در سرتاسر جهان، انسان‌هایی هستند که مدیریت آن‌ها مورد توجه دیگران است و توانسته‌اند به الگویی برای افرادی تبدیل شوند که قصد دارند مدیر بهتری باشند و به کسب و کار خود رونق ببخشند. در این مقاله…

۶ عادت موفق ترین مدیرعامل های دنیا

به نظر می آید که مدیرعامل های موفق توانایی عجیب و غریبی دارند تا از پس هر کاری بر بیایند، اگر چه  24 ساعت روزانه زندگی آنها نیز همانند هر انسان عادی دیگری می گذرد. با این حال، هیچ کسی نمی تواند مانند آنها پیگیر کارهایش باشد.…