مرور برچسب

مربای آلبالوئی

نکات کاربردی تهیه مربای آلبالوی خوش رنگ

در خصوص تهیه ی یک مربای آلبالوئی خوش طعم حرفه ای های مربا بدانند! چرا نیاز داریم تا آلبالوها، آب بیندازند؟جالب است بدانید این نکته را خیلی از مبتدی های خانه دار نمی دانند! برای اینکه روی کیفیت مربای شما تاثیر بسزایی دارد. و…