مرور برچسب

مسواک

اشتباهات رایج در مسواک زدن + روش صحیح

اشتباهات رایج در مسواک زدن / روش صحیح مسواک را برمی‌داریم، کمی خمیردندان روی آن می‌گذاریم و مسواک زدن را شروع می‌کنیم و بسته به حال و حوصله‌مان، یک یا چند دقیقه‌ای هم مسواک می‌زنیم. اما متاسفانه در این کار دچار اشتباهاتی شویم که نتیجه‌اش…