مرور برچسب

مونوپولی

تاریخچه اسباب بازی

در دوران بحران بزرگ اقتصادی سال 1930 یک مهندس بیکار شده آمریکایی به نام چارلز دارو به فکر پر کردن اوقات فراغت کارگران بیکار افتاد؛ راه حل او اختراع یک بازی رومیزی بود: مونوپولی! امروز منبع الهام بخش صنعت اسباب بازی، رسانه است.…