مرور برچسب

مکالمات کوتاه

۱۲نکته برای طرح گفتگوی کوتاه و سودمند

 ۱۲نکته برای طرح گفتگوی کوتاه و سودمندبر اساس مکتوبات "دبرا فاین" نویسنده کتاب "هنر مکالمات کوتاه" توانایی برقراری ارتباط با دیگران از طریق گفتگوهای کوتاه می تواند شما را به جاهای بالایی برساند. "فاین" در گذشته یک مهندس خجالتی بوده و در…