مرور برچسب

نامزدی

خط قرمزهای دوران نامزدی تا کجاست

خط قرمزهای دوران نامزدی تا کجاست ؟!دوران نامزدی به طور رسمی از زمان عقد آغاز می شود و تا شروع زندگی زیر یک سقف ادامه دارد. یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که در این نامزدی رسمی وجود دارد، حد روابط دختر و پسر  است.این که خانواده ها…