مرور برچسب

نامه نگاری

۱۰ خطای نگارشی در نامه نگاریهای تجاری

۱۰ خطای نگارشی در نامه نگاریهای تجاری ۱) فقدان یا کمبود وضوح و شفافیت هدف اولین خطا زمانی اتفاق می افتد که شما هنوز شروع به نگارش نکرده اید . اکثر مردم وقتی شروع به نوشتن می کنند؛ حتی از خودشان این سوال را نمی کنند که واقعا" چه می خواهم…