مرور برچسب

نماز خوف

نماز خوف چیست | طریقه خواندن نماز خوف

نماز خوف چیست نماز خوف, از نماز هایی است که به تصریح قرآن مجید در یکی از غزوات تشریع شده است که این غزوه در سال چهارم یا پنجم و یا ششم هجرت بوده و این نماز با کیفیت مخصوصی خوانده می شود در ادامه درباره فلسفه نماز خوف و اینکه نماز خوف چگونه…