مرور برچسب

نور

تکنیک ضدنور

تکنیک ضدنوردر عکاسی، ضدنور به موضوعی گفته که نور از پشت به آن تابیده باشد یا اینکه به طور مستقیم از منبع نور عکس گرفته شود که اصطلاحاً در زبان انگلیسی به آن «Back-Lighted» می‌گویند. نور پشت زیباست، دارای تضاد است، از لحاظ گرافیکی…

نور طبیعی

نور طبیعی عکسبرداری از چهره اشخاص در زیر نور مستقیم آفتاب همواره سایه‌های شدیدی روی صورت ایجاد می‌کند که معمولاً از زیبایی تصویر می‌کاهد، در دیاگرام مقابل نحوه عکسبرداری در زیر نور خورشید «یک منبع نور» به وضوح نشان داده شده است باتوجه…