مرور برچسب

هنری

علی فرزانه

ملیت :  ایرانی قرن : 14 خوشنویس، خطاطزندگی نامه از بیان علی فرزانه اینجانب علی فرزانه استاد دانشگاه تربیت معلم اصفهان و مدرس انجمن خوشنویسان قریب به 28 سال است در زمینه خوشنویسی فعالیت می کنم و تاکنون توفیق تعلیم به…