مرور برچسب

هوایی

عکاسی هوایی – آموزش عکاسی عمومی

آموزش عکاسی عکاسی هواییتهیه عکس از ارتفاع بالا را «عکاسی هوایی» می‌گویند امروزه در جهان عکاسی هوایی گسترش زیادی پیدا کرده است.در دنیای پیشرفته امروز در اکثر رشته‌های علمی از عکس‌هایی هوایی برای پیشبرد عملیات شناسایی و…