مرور برچسب

والیبال

قوانین و مقررات والیبال

قوانین و مقررات والیبالوالیبال، پنجمین ورزشِ محبوب، در سراسر جهان است با پایه‌ی طرف دارانِ بالای 900 میلیون، که عمدتاً در اروپا، آسیا، استرالیا و آمریکا، محبوب است. در اصل، والیبال به نام "مینتون" شناخته شده بود واین نامی بود که توسط…