مرور برچسب

ورشکستگی

۱۰ دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک

۱۰ دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک شاهد ورشكستگی و پایان تجارت یك شركت بودن، بسیار سخت است. ۱۰ دلیل اصلی ورشكستگی در كسب و كارهای كوچك به شرح زیر است :  ۱) فقدان سرمایه كافی  پول می تواند علت اصلی تمام ورشكستگی ها در تجارت باشد. صاحبان…