مرور برچسب

وضعیت روحی

آنچه درباره خودتان نمی دانید!

ما انسان‌ها روابط گسترده‌ای با اطرافیانمان داریم و همین امر باعث می‌شود که دوستان و نزدیکان، شناخت نسبتا خوبی از ما و خصوصیاتمان داشته باشند؛ اما آیا به اندازه آنها، خودمان را می‌شناسیم؟