مرور برچسب

ویتامین k

هرآنچه باید در مورد ویتامین K بدانید

آشنایی با ویتامین K از آنجایی كه در تشكیل عوامل انعقادی ٢و۵ و٩ و۰١نقش دارددر پیشگیری از خونریزی های داخلی و خارجی و كم كردن خونریزی عادت ماهیانه نقش ایفا مینماید. همچنین در اكسیداسیون اسید گلوتامیك نیز نقش دارد. كمبود آن می تواند منجر به…

شاتوت و خواص مفید آن

شاتوت و خواص مفید آن شا‌توت گونه‌ ای از توت است که اصل آن از ایران است. بین خانواده توت، درخت شاتوت از همه کوچک‌ تر است. این درخت طول عمر طولانی ‌ای دارد و می ‌تواند برای چند صد سال زنده بماند.میوه شاتوت بزرگ تر از توت سفید است و رنگ…