مرور برچسب

ویتامین

با چه راهکارهایی چربی سوزی در بدن را افزایش دهیم

غذایی که می خورید سوخت مورد نیاز بدن را تامین می کند. زمانی که بیشتر از غذاهای فرآوری شده که سرشار از قندهای التهاب آفرین، کربوهیدارت های کم ارزش و چربی های پالایش شده هستند، استفاده می کنید، احتمال کند کردن آهنگ فعالیت میتوکندری ها را…

هرآنچه باید در مورد ویتامین K بدانید

آشنایی با ویتامین K از آنجایی كه در تشكیل عوامل انعقادی ٢و۵ و٩ و۰١نقش دارددر پیشگیری از خونریزی های داخلی و خارجی و كم كردن خونریزی عادت ماهیانه نقش ایفا مینماید. همچنین در اكسیداسیون اسید گلوتامیك نیز نقش دارد. كمبود آن می تواند منجر به…

هرآنچه باید در مورد ویتامین B بدانید

" ویتامین B۶ " یکی دیگراز اعضای گروه ویتامینهای محلول درآب ویتامین B۶ و نام علمی آن پریدوکسین* است. آمپولهای تقویتی B کمپلکس حاوی B۶ هستند . بسیاری از داروها که برای تقویت اعصاب تجویز می شوند ، دارای B۶ هستند .  B۶ عضو مهم دیگری از…