مرور برچسب

پاکیزگی

نحوه پاک کردن انواع لکه ها

نحوه پاک کردن انواع لکه هاپاک کردن اثر انگشت روی دیواردر خانه بسیار اتفاق می افتد که جای انگشت بچه ها روی دیوار می ماند. برای برطرف کردن اثر انگشت بچه و لکه های روی دیوار یک سیب زمینی را نصف کنید و با هر نصف سیب زمینی چندین بار در…