مرور برچسب

پا

۱۰ تمرین ورزشی برای تقویت عضلات پا

۱۰ تمرین ورزشی برای تقویت عضلات پا دراینجا به ۱۰ تمرین ورزشی اشاره خواهیم کرد که بتواند به عضلانی تر کردن پائین تنه شما کمک مند. تمرین شماره ۱۰) جهش به سمت جلو طوری بایستید که پاهایتان از وسط باز باشد و دمبل ها را در اطراف بدن نگه دارید.…