مرور برچسب

پرتره

پرتره

پرتره  به تصاویری که از تمام تنه، نیم‌تنه و یا از صورت تهیه شده باشد، پرتره گفته می‌شود. برای گرفتن پرتره با دوربین‌های دیجیتال یا فیلمی 135 میلی‌متری باید فاصله کانونی لنز دوربین بین 85 تا 135‌میلی‌متری باشد، زیرا اینگونه لنزها تصویری…