مرور برچسب

پست

تمبر این تابلوی هنری کوچک

شاید مدت هاست که پاکتی با تمبری زیبا از مامور پست دریافت نکرده باشیم, چون مدت هاست این آثار هنری جای خود را به نقش های تک رنگی به نام نقش تمبر داده اند که فقط بیانگر پرداخت هزینه ارسال بسته پستی شماست, اما این تحول نه چندان مثبت هرگز جایگاه…