مرور برچسب

پول

نکاتی که هنگام بنزین زدن باعث صرفه جویی در پول می شود

نکاتی مهم هنگام بنزین زدن که باعث صرفه جویی در پول تان می شودآیا به عنوان راننده یا مالک وسیله نقلیه می‌دانید چطور بنزین بزنید که هم سبب صرفه‌جویی شود هم استفادهٔ بیشتر و بهتری از بنزینی کنید که خریده‌اید؟ حتی اگر می‌دانید هم…

۷ شیوه برای جلوگیری از ولخرجی

۷ شیوه برای جلوگیری از ولخرجی آیا آن قـدر ولخـرجی کرده اید که به همه مقروض شده اید؟ خوب نگران نباشیـد، شـما تـنها فـردی نیـستید کـه در یک چنین شرایطی قرار گرفته است. زندگی مدرن به گونـه ای است که خواه نا خواه ما را به سمت خرج کردن میکشاند.…