مرور برچسب

چشم سوم

چشم سوم چیست؟

چاکرای آجنا یا همان چشم سوم، بخشی از چیزی است که آن را «بدن ظریف» می‌نامند. بدن ظریف جایی است که انرژی شما در آن جریان دارد. عبارت چشم سوم بدان معناست که درست است که نمی‌توان چشم سوم را دید اما نیرویی مهم در کنترل چگونگی انتقال انرژی در بدن…

چه کسانی چشم سوم دارند؟

چاکراهای(شاکراهای) بدن انساندر آیین هندو به مراکز انرژی درحال چرخش بدن ، چاکرا گفته می شود . در زبان سانسکریت ، چاکرا به معنای چرخ می باشد . بعبارتی این چاکراها شریان های حیاتی بدن هستند .  جالب است بدانید که گیاهان هم دارای چاکرا هستند…