مرور برچسب

کادر

اصول کادربندی

اصول کادربندی اگر از اغلب عکاسان تازه‌کار و آماتور بپرسیم مثلاً می‌خواهیم از انسانی عکس بگیریم که پشت‌سر او دریا یا جنگل و نظایر آنها قرار گرفته است، محل قراردادن انسان در این تصویر کجاست؟ به احتمال زیاد جواب می‌دهند: در وسط عکس، اما…