مرور برچسب

گیاه

جعفری بارانی

جعفری بارانیخانواده: Compositaeنام علمی: Osteaspermum hybridsگیاهی است دارای انواع یک‌ساله و دائمی که گل‌های واریته‌های مختلف آن در رنگ‌های سفید، صورتی، زرد کم‌رنگ، نارنجی و آبی کم‌رنگ از اواسط تابستان تا شروع سرمای…

جعفری

جعفریخانواده: Compositaeنام علمی: Taqetes Gem Series Lemon Gemگیاه یک‌ساله سریع‌الرشد به بلندی ۲۳ سانتی‌متر، دارای گل‌های زرد لیموئی که از اواخر بهار تا اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.نیازها:به مکان آفتابی و…

ته نانته (نوعی مارانتا)

ته نانته (نوعی مارانتا)خانواده: Marantaceaeنام علمی: Ctenanthe lubbersianaگیاه آپارتمانی با برگ‌های كشیده و نوك تیز به طول ۲۵ - ۲۰ سانتی‌متر كه دارای دمبرگ‌های بلند می‌باشند. حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۷۵…

تنباکوی زینتی

تنباکوی زینتیـ خانواده: Solanaceaeـ نام علمی: Nicotiana Sylvestrisگیاهی است دائمی که اغلب به صورت یک‌ساله رشد می‌کند. برگ‌های آن ضخیم و سبزرنگ و گل‌های لوله‌ای سفید رنگ خوشبوی آن مجتمع در گل‌آذین خوشه‌ای در اواخر تابستان…

تکمه‌ای

تکمه‌ایـ خانواده: Amaranthaceaeـ نام علمی: Gomphrena globosaگیاه یک‌ساله به بلندی ۳۰ و گستردگی ۲۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های کرکدار تخم‌مرغی شکل بوده و گل‌های آن به رنگ‌های صورتی، زرد، نارنجی، ارغوانی و سفید در…

تاج‌الملوک

تاج‌الملوکـ خانواده: Ranunculaceaeـ نام علمی: Aquilegia vulgaris Nora Barlowگیاه دائمی است به بلندی ۷۵ - ۶۰ سانتی‌متر و گستردگی ۵۰ سانتی‌متر اوایل تابستان گل‌های قیفی شکل و قرمز رنگ آن روی ساقه‌های طویل ظاهر می‌شوند.…

تاج خروس رشته‌ای زرد

تاج خروس رشته‌ای زردـ خانواده: Amaranthaceaeـ نام علمی: Celosia argentea Century Yellowگیاه یک‌ساله به بلندی ۴۵ سانتی‌متر است که دارای برگ‌های بیضی کشیده بوده و گل‌های زردرنگ خوشه‌ای آن در تابستان ظاهر می‌شوند.…

تاج خروس رشته‌ای

ـ خانواده: Amaranthaceaeـ نام علمی: Celosia cristata Fairy Fountainsگیاه دائمی و نسبتاً سریع‌الرشد كه به صورت یكساله كاشت و استفاده می‌شود. برگ‌ها تخم‌مرغی نوك تیز و گل‌ها به صورت مجموعه‌های مخروطی و پرمانند به طول…