پامچال

پامچال
بخش گل و گیاه پایگاه چرخک
ـ خانواده: Primulaceae
ـ نام علمی: primula vialii
گیاه بوته‌ای دائمی به بلندی ۴۵ – ۳۰ و گستردگی ۳۰ – ۲۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های نیزه‌ای شکل دندانه‌‌دار بوده و گل‌های قرمز یا ارغوانی مایل به آبی آن به صورت سنبله‌ای استوانه‌ای متراکم در اواخر بهار ظاهر می‌شوند.
پامچال
ـ نیازها:
به مکان آفتابی تا کمی سایه و خاک مرطوب با زهکش خوب نیاز دارند و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر تازه در بهار و تقسیم گیاه در اواسط بهار امکان‌پذیر است.
پیام بگذارید