تکه ۴۹

مدتی هست که ما از خم وحدت مستیم

شیشهٔ کثرت این طایفه را بشکستیم

اینکه گویند فنا هست غلط میگویند

تا خدا هست درین معرکه ما هم هستیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.