تکه ۳۷

خوش آید او را چون من بناخوشی باشم

مرا که خوشی او بود ناخوشی شاید

مرا چو گریان بیند بخندد از شادی

مرا چو کاسته بیند کرشمه بفزاید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.