تکه ۴۶

نظری فگن به حالم که ز دست رفت کارم

به کسم مکن حواله که بجز تو کس ندارم

تو چو صاحب عطایی طلب منست از تو

چو تو غالبی بهر کس به تو خویش می‌سپارم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.