تکه ۶۲

صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی

یا جمله مرا هستی یا عهد شکستی

یک دم زدن از حال تو غافل نیم ای دوست

صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.