رباعی شمارهٔ ۵۳

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست

چون هست ز هر چه نیست نقصان و شکست

انگار که هر چه هست در عالم نیست

پندار که هر چه نیست در عالم هست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.