رباعی شمارهٔ ۸۰

در عالم اگر فلک اگر ماه و خورست

از بادهٔ مستی تو پیمانه خورست

فارغ زجهانی و جهان غیر تو نیست

بیرون زمکانی و مکان از تو پرست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.