رباعی شمارهٔ ۸۲

پی در گاوست و گاو در کهسارست

ماهی سریشمین بدریا بارست

بز در کمرست و توز در بلغارست

زه کردن این کمان بسی دشوارست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.