رباعی شمارهٔ ۸۹

سرمایهٔ عمر آدمی یک نفسست

آن یک نفس از برای یک همنفسست

با همنفسی گر نفسی بنشینی

مجموع حیات عمر آن یک نفسست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.