رباعی شمارهٔ ۹۱

راه تو بهر روش که پویند خوشست

وصل تو بهر جهت که جویند خوشست

روی تو بهر دیده که بینند نکوست

نام تو بهر زبان که گویند خوشست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.