رباعی شمارهٔ ۱۴۳

دردا که درین سوز و گدازم کس نیست

همراه درین راه درازم کس نیست

در قعر دلم جواهر راز بسیست

اما چه کنم محرم رازم کس نیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.