رباعی شمارهٔ ۱۷۸

گفتم چشمت گفت که بر مست مپیچ

گفتم دهنت گفت منه دل بر هیچ

گفتم زلفت گفت پراکنده مگوی

باز آوردی حکایتی پیچا پیچ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.