رباعی شمارهٔ ۲۲۷

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد

مقبول تو جز مقبل جاوید نشد

مهرت بکدام ذره پیوست دمی

کان ذره به از هزار خورشید نشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.