رباعی شمارهٔ ۲۳۸

در تکیه قلندران چو بنگم دادند

در کاسه بجای لوت سنگم دادند

گفتم ز چه روی خاست این خواری ما

ریشم بگرفتند و به چنگم دادند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.