رباعی شمارهٔ ۲۹۲

گفتی که شب آیم ارچه بیگاه شود

شاید که زبان خلق کوتاه شود

بر خفته کجا نهان توانی کردن

کز بوی خوش تو مرده آگاه شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.