رباعی شمارهٔ ۳۰۰

یک ذره زحد خویش بیرون نشود

خودبینان را معرفت افزون نشود

آن فقر که مصطفی بر آن فخر آورد

آنجا نرسی تا جگرت خون نشود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.