رباعی شمارهٔ ۳۱۱

پیریم ولی چو عشق را ساز آید

هنگام نشاط و طرب و ناز آید

از زلف رسای تو کمندی فگنیم

بر گردن عمر رفته تا باز آید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.