رباعی شمارهٔ ۳۱۴

چشمی به سحاب همنشین می‌باید

خاطر به نشاط خشمگین می‌باید

سر بر سر دار و سینه بر سینهٔ تیغ

آسایش عاشقان چنین می‌باید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.