رباعی شمارهٔ ۳۲۶

گفتم: چشمم، گفت: براهش میدار

گفتم: جگرم، گفت: پر آهش میدار

گفتم که: دلم، گفت: چه داری در دل

گفتم: غم تو، گفت: نگاهش میدار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.