رباعی شمارهٔ ۳۳۳

ای پشت تو گرم کرده سنجاب و سمور

یکسان به مذاق تو چه شیرین و چه شور

از جانب عشق بانگ بر بانگ و تو کر

وز جانب حسن عرض در عرض و تو کور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.