رباعی شمارهٔ ۳۳۹

در بزم تو ای شوخ منم زار و اسیر

وز کشتن من هیچ نداری تقصیر

با غیر سخن گویی کز رشک بسوز

سویم نکنی نگه که از غصه بمیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.